Om oss

Supportrarnas matchprogram startade säsongen 2008 efter att Hammarby Fotboll meddelat att man inte avsåg ge ut något tryckt matchprogram under spelåret. En grupp supportrar som tyckte detta var ett dåligt beslut gick då samman för att skapa ett inofficiellt matchprogram. På två veckor trummade man ihop en grupp av skribenter, formgivare, fotograf och säljare. Ett tryckeriavtal slöts med snäv men hållbar budget. Bajen Fans involverades som ekonomisk garant om kalkylen skulle spricka.

Häftet fick namnet ”Supportrarnas Matchprogram”, trycktes i 500 exemplar och bestod av åtta sidor. Priset var 10 kronor hela denna första säsong. Försäljningen gick bra och upplagan ökades till 800 exemplar. Efter vårmatcherna innan uppehållet för EM i Österrike/Schweiz togs nästa steg då sidantalet ökades till tolv.

Under sommaren slöts ett avtal med Hammarby Fotboll – klubben hade kommit fram till att man trots allt ville ha ett tryckt matchprogram för att ge sina sponsorer och de köpte därför en stor del av upplagan som kunde utökas till 2000 exemplar.

Gruppen bakom Supportrarnas Matchprogram tyckte arbetet varit så pass stimulerande och uppskattat att man beslöt fortsätta utgivningen under 2009. Organisatoriskt och redaktionellt togs ytterligare steg. Programmet utökades nu till 16 sidor och priset blev 20 kronor. Distributionen blev lite mer välorganiserad. Hammarby Fotboll köpte även denna säsong en del av upplagan.

Tanken med matchprogrammet från början var att visa Hammarby Fotboll att nedläggningen var felaktig. Vi ville visa att det fanns en marknad för ett tryckt matchprogram. I dag har vi en upplaga på 2500 exemplar. Det är uppenbart att intresset finns för ett matchprogram.

Vi tycker att det tryckta matchprogrammet är en viktig del av matchupplevelsen. Så länge Hammarby Fotboll inte producerar ett sådant är det vår avsikt att fortsätta visa att marknaden finns och hur vi tycker att ett matchprogram ska se ut.

Även om vi anser att klubben agerat fel då de lade ner matchprogrammet har vi som policy att inte använda Supportrarnas Matchprogram för att driva politik. Supportrarnas Matchprogram har i stor utsträckning avstått från eget tyckande. Vår hållning har varit (och är) att matchprogrammet inte är den rätta plattformen för att lansera åsikter. En kort ledartext har vi tillåtit oss, i övrigt har vi fyllt sidorna med intervjuer, bilder, statistik, historia och annat som vi tycker är matchprogrammets naturliga beståndsdelar. Givetvis kan de enskilda skribenternas åsikter skönjas ibland i texterna men vi har avstått från direkt tyckande i form av krönikor.