Redaktion

Magnus Hagström, redaktör
0704-98 29 44
magnus.hagstrom3@comhem.se

Per Cornell, biträdande redaktör
per.cornell@redaktorerna.se

Johan von Friedrichs, grafisk formgivning
0708-10 96 18
johan@slowfox.se

Hasse Fridén, fotograf
070-54 00 375
hasse@fotofriden.se

Medarbetare & Säljare

Harald Berthelsen, Martha Branting, Jonas Cederquist, Karin Dahlqvist Larsson, Magnus Eliasson, Patric Eriksson, Daniel Fagerberg, Tommy Fagerberg, Gustav Gelin, Gustaf Granqvist, Albin Hedenstedt, Peter Holmquist, Peter Jonsson, Kenneth Larsson, Jesper Liljestrand, Mattiaz Lundkvist, Stefan Magnusson, Pernilla Olsson, Timo Paloviita, Mattias Rehn, Martin Ridderstolpe, Robert Sundström, Benjamin Thorén, Oskar Torefeldt, Mats Wahlgren, Henrik Östling

Malin Brinkler, Distributionschef

Ett särskilt tack till Benjamin ”Bemma” Thorén
som hjälper oss med historiskt bildmaterial via websidan
www.hifhistoria.se