Dit går pengarna

Matchprogrammets medarbetare är engagerade Hammarbysupportrar som gör jobbet för att de tycker det är angeläget och roligt, utan tanke på personlig vinning. Det man som medarbetare kan räkna med är ett bidrag till säsongskortet och ett par träffar med övriga redaktionsmedlemmar under säsongen. Några få redaktionsmedlemmar som har större utlägg och gör större arbetsinsatser har erhållit en mindre ersättning.

Tryckkostnaderna har varierat beroende på vilka avtal vi kunnat göra med tryckerier och med Hammarby Fotboll. Ibland har det varit nödvändigt att köpa bilder utifrån eller anlita budfirmor. Vi har också byggt upp en buffert för att säkerställa matchprogrammets utgivning i framtiden och eventuella nya projekt. Därutöver stöttar vi emellanåt olika sektioner inom Hammarby och projekt knutna till Hammarby med ekonomiska bidrag.

Matchprogrammet sponsrar

Genom åren har Supportrarnas Matchprogram sponsrat en rad Hammarbysektioner men även andra föreningar och projekt knutna till Hammarby. De senaste åren har Matchprogrammet till exempel sponsrat Hammarby Handboll genom kampanjen Stockholmshjärtat, projekt Livbojan och bygget av det nya klubbhuset på Årsta IP.