Föreningen

Föreningens syfte är att skildra Hammarby IF i tryckta ord och bilder, för närvarande huvudsakligen genom att ge ut matchprogrammet. Dessutom har föreningen bland annat gett ut böckerna ”Söderstadion Forever”, en bok om Söderstadions historia fram till och med den sista matchen, och årskrönikor för åren 2014, 2015 och 2016. Målsättningen är att fortsätta publicera ytterligare trycksaker om och kring Hammarby IF. Medlemmar i föreningen är de av Supportrarnas Matchprograms medarbetare som själva känner att de vill engagera sig i beslutsprocessen.

Genom att sköta administration och ekonomi i föreningsform vill vi visa att vi är en seriös samarbetspartner. Föreningsformen passar oss också därför att den är demokratisk och ger inflytande för den enskilde medlemmen.

Sittande styrelse 2017:

Ordförande
Pernilla Olsson
Kassör
Henrik Östling

Ledamöter
Johan von Friedrichs, Malin Brinkler, Hans Fridén, Mats Wahlgren, Martin Ridderstolpe
Suppleant
Magnus Eliasson

Kommentera