Föreningen

Föreningens syfte är att skildra Hammarby IF i tryckta ord och bilder, för närvarande huvudsakligen genom att ge ut matchprogrammet. Dessutom har föreningen bland annat gett ut böckerna ”Söderstadion Forever”, en bok om Söderstadions historia fram till och med den sista matchen, och årskrönikor sedan säsongen 2014. Målsättningen är att fortsätta publicera ytterligare trycksaker om och kring Hammarby IF. Medlemmar i föreningen är de av Supportrarnas Matchprograms medarbetare som själva känner att de vill engagera sig i beslutsprocessen.

Genom att sköta administration och ekonomi i föreningsform vill vi visa att vi är en seriös samarbetspartner. Föreningsformen passar oss också därför att den är demokratisk och ger inflytande för den enskilde medlemmen.

Sittande styrelse 2024
Ordförande

Pernilla Olsson

Kassör

Henrik Östling

Ledamot

Johan von Friedrichs

Ledamot

Malin Brinkler

Ledamot

Andrea Nylin

Ledamot

Mats Wahlgren

Ledamot

Martin Ridderstolpe

Suppleant

Magnus Eliasson

Suppleant

Thomas Myringer